Tietosuojalain (1050/2018) 10 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste.

Laadittu 20.9.2021

 

1. Rekisterinpitäjä

Tammed Oy
Tuomaalankatu 1
33580 TAMPERE
Puh. (03) 260 6530

 

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Kari Kuusisto
kari.kuusisto@tammed.fi

 

3. Rekisterin nimi

Tammed.fi asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Palvelun tuottaminen asiakkaille: Tilausten hallinta ja toimittaminen

Asiakkuuksien hoitaminen ja asiakaspalvelu: Reklamaatiot, asiakaspalautukset ja takuuasiat

Asiakkuuksien ja toiminnan raportointi: Asiakassuhteiden ja palvelutarjonnan analysointi, ryhmittely ja raportointi

Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy, havaitseminen selvittäminen sekä jatkotoimenpiteiden käynnistäminen ja toteutus

 

5. Rekisterin tietosisältö

– Nimi
– Osoite
– Postinumero
– Postitoimipaikka
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Yrityksen kohdalla y-tunnus
– Käyttäjätunnus
– Tilausten päivämäärä, ja tilauksiin liittyvät tilatut tuotteet

 

6. Evästeiden käyttö

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään, asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja ei luovuteta. Lomakkeen lähettäneet ovat luovuttaneet tiedot itse omalla suostumuksellaan.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tammed luovuttaa henkilötietoja vain lainsäädäntöön perustuvien tiedonsaantioikeuksien sekä luovutusoikeuksien ja -velvoitteiden mukaisesti. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on tietosuojalain ja tietosuoja-asetuksen 15. artiklan mukaisesti oikeus tarkastaa, mitätietoja hänestä on Tammed asiakasrekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Tammed Oy
Tuomaalankatu 1
33580 Tampere

Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tietojensa etsimiseksi nimensä ja henkilötunnuksensa. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

 

10. Korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua, poistoa tai puutteellisen tiedon täydentämistä henkilötietolain 29 § mukaisesti. Pyyntö tiedon korjaamisesta on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Tammed Oy
Tuomaalankatu 1
33580 Tampere

Pyynnössä on kerrottava nimi ja henkilötunnus, yksilöitävä ja perusteltava korjausvaatimus sekä kerrottava, millä tavoin tieto pitäisi oikaista.

 

11. Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevien tietojen poisto eli oikeus tulla unohdetuksi EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 17 mukaisesti.

Huomaathan, että kirjanpitolain mukaan myyntitositteet on kuitenkin säilytettävä kuusi (6) vuotta.

 

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja tarvittaessa muin teknisin toimenpitein kuten salaamalla tiedot.