Työpaikan ensiaputarvikkeet

Työturvallisuuslain 46§:n mukaan työpaikoilla on ylläpidettävä ensiapuvalmiutta, johon kuuluvat asianmukaiset tarvikkeet ja välineet, ensiavun antamiseen perehtyneet henkilöt ja tiedot siitä, mihin toimiin tapaturman tai sairastumisen vuoksi on nopean avun saamiseksi ryhdyttävä. Työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä, huomioon ottaen työpaikan laajuus ja sijainti, työntekijöiden lukumäärä sekä työn luonne ja muut työolosuhteet on sopivissa ja selvästi merkityissä kohdissa oltava riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä.

Voit ladata ja tulostaa kätevät oppaamme työpaikan ensiapuvälineistä:

Työpaikan ensiapuvalmius opas

Työpaikan ensiapuvalmius esite

Kela korvaa työterveyshuollon piiriin kuuluvalle yritykselle osan sekä ensiapukoulutusmenoista että ensiaputarvikehankinnoista. Tarkempia lisätietoja hakumenettelystä saat omalta työterveyshoitajaltasi tai Kelan verkkosivuilta.

Työpaikan ensiapuvalmius määritetään kolmeen luokkaan:
Tapaturman vaara vähäinen: Toimistot, virastot, myymälät.
Tapaturman vaara ilmeinen: Tehdastyöt, varasto- ja rakennustyöt, metsä- ja maa-taloustyöt, kalastus, alusten lastaus ja purkaus, kuljetustyö.
Tapaturman vaara erityinen: Hukkumisvaara, syövyttävien ja myrkyllisten aineiden, palo-, räjähdys- tai sähkötapaturmavaara.

Mikäli yrityksenne haluaa työpaikkakäynnin Ensiapuvälineiden ja Ensiapukoulutuksien kartoitusta varten, niin olettehan yhteydessä ensiapuvalineet@terveystalo.com sähköpostiin.

Olemme jakaneet työpaikan ensiaputarvikkeet eri tapaturmavaarojen mukaan.